Vuosikokous 2023

Tällä kertaa kerron Korkeakosken Seutu ryn vuosikokouksen sisällöstä. Kokous pidettiin Akunsaaren laavulla 23.5.2023. Kokouksen aikana päätettiin monista tärkeistä rytä koskevista asioista, kuten siitä kuinka paljon jäsenmaksua tultaisiin maksamaan vuonna 2024👍.

 Puhetta johtamaan valittiin Yrjö Inkinen, sihteeriksi Jussi Huhtala ja poytäkirjantarkastajiksi Asko Mäkelä ja Pekka Yli-Äyhö. Kun nämä asiat olivat selvillä, niin oli aika todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyä esityslista.
   Näiden jäkeen käytiin läpi mennyttä vuotta 2022. Molemmat toimintakertomus vuodelta 2022 ja tilinpäätös vuodelta 2022 hyväksyttiin yhteistuumin. Vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin.

   Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Kuisma yksimielisesti. Hallituksen jäseninä jatkaa Pertti Kuisma, Jussi Huhtala, Kirsi Heino, Marjo Jalonen, Juha Turto, Kari Turto, Arto Viitanen ja Rita Mäkelä. Hallituksen puolestaan jätti kokonaan Minna Ritakallio. Hänen tilalleen valittiin Sirpa Mikola.

   Edellä mainittujen lisäksi valittiin vielä toimintatarkastajat ja heille kahdelle varahenkilö. Näitä hommia pääsivät hoitamaan Pauli Kurunmäki ja Harri Wilhman, Mikko Hurri pääsi varamieheksi. 
   Jäsenmaksun suhteen päätettiin esityksen mukaisesti, että varsinainen ja kannattajajäsenmaksu olisi 20 euroa/vuosi ja yritysjäsenet maksaisivat 50€/vuosi. Jäseneksi voi liittyä esimerkiksi yhdistyksen nettisivuilla, https://korkeakoskenseutu.yhdistysavain.fi/
   Lopuksi käytiin läpi yhdistyksen meneillä olevat ja mahdollisesti tulevat tapahtumat ja hankkeet.Tästä voi lukea Jussi Huhtalan kirjoittaman toimintakertomuksen viime vuodelta:

Korkeakosken Seutu ry Huittinen

Korkeakosken Seutu ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää kylän asukkaiden
yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä, edistää kyläkulttuurin kehittymistä
sekä asukkaiden viihtyvyyttä. Yhdistykselle tärkeitä asioita ovat muiden muassa
Korkeakoskentien kunto ja turvallisuus sekä Loimijoki ja sen täällä olevat upeat
seitsemän koskea. Kyläyhdistyksen toiminta on ollut hyvin vireää. Yhdistys on
purjehtinut mukavassa ja navakassa myötätuulessa ja karikot on vältetty.
Loimankosken yläpuolisen alueen kehittämistä on jatkettu tilikauden aikana. Laavulle on rakennettu
halkovaja ja sinne on tehty esteetön kulkuväylä. Laavu on vakiintunut suosituksi
kokoontumispaikaksi. Uoman ympäristöä on ehostettu. Laavun Parkkipaikalle vedettiin
katuvalokaapeli ja asennettiin katuvalon jalusta. Koska kaupunki ei kustanna tätä osuutta
valaistuksesta, kerättiin varat siihen kansalaiskeräyksellä ja myymällä Gutzin tuotteita.

Korkeakoskentien kunto ja turvallisuus

Korkeakoskentien kunto ja turvallisuus on yhdistyksen tärkeimpiä huolenaiheita. Kun kävi ilmeiseksi,
että tien kunnostusasia etenee hitaasti, päätettiin pyrkiä saamaan katuvalojen jalustat ja kaapelit
asennetuiksi valokuidun asentamisen yhteydessä. Syksyllä 2021 yhdistys oli tehnyt Huittisten
kaupungin tekniselle valiokunnalle esityksen katuvalojen asentamisesta Korkeakoskentielle. Mukaan
oli liitetty laaja nimilista. Alkuvuodesta 2022 laadittiin saatuihin tarjouksiin ja asiantuntija-arvioihin
pohjautuva kustannusarvio, joka osoittautui kaupungin laatimaa huomattavasti edullisemmaksi.
Loimijokivarren jätevesiosuuskunta teki yhdistyksen tukemana kaupungille tarjouksen katuvalojen
jalustojen ja kaapeleiden asennuksesta Korkeakoskentien viereen valokuituhankkeen yhteydessä.
Kaupungin päättäjiin oltiin yhteydessä ja tiedotettiin katuvalohankkeen hyödyistä ja todellisista
kustannuksista. Tekninen valiokunta ja kaupunginhallitus tekivät asiasta myönteisen päätöksen.
Viimein 7.3.2022 Huittisten kaupunginvaltuusto päätti katuvalojen asentamisesta
Korkeakoskentielle.
Loimijokivarren jätevesiosuuskunta on Katuvalo- ja valokuituhankkeessa vastuullinen toimija.
Syksyllä Korkeakosken Seutu ry oli tehnyt periaatepäätöksen hankkeen tukemisesta rahallisesti. Tällä oli ratkaiseva merkitys sille, että tarjous katuvalokaapeleiden ja – jalustojen
asentamisesta oli mahdollista tehdä ja saada hyväksytyksi. Ennen asennustöiden alkamista
suoritettiin Tieturva 1 – kursseja, jotta saatiin tiealueella työskentelyyn vaadittu todistus. Työt
alkoivat 25.9. 2022 ja jatkuivat 2.12.2022 asti. Alun pelto-osuus eteni nopeasti hyvässä säässä. Välillä
märkyyskin haittasi, jopa niin, että tarvittiin imupainevaunua veden poistamiseksi riittävän nopeasti.
työn edetessä maaperäkin muuttui kivisemmäksi ja tien varren tiivis ja tiealueelle asti ulottuva asutus
vaikeutti työtä. Kaiken kaikkiaan yhdistyksen jäsenten suorittama talkootyön määrä oli satoja tunteja
sekä kone-, että miestyötä. 

Muu toiminta

Defibrillaattori päätettiin sijoittaa Korkeakoskentie 251:een Loimijokivarren jätevesiosuuskunnan
linjapumppaamon yhteyteen. Sähköt saadaan osuuskunnalta. Valokuituverkon teletilan valmistuttua
sydäniskuri sijoitetaan sen yhteyteen.
Yhdistys päätti 31.3.2022 hankkia 3x6 m Teltan yhdistyksen käyttöön. Päätettiin myös hankkia
yhdistyksen kotisivuille maksullinen versio, jotta kaikki tarpeellinen aineisto voidaan pitää
nähtävillä. Päätettiin osallistua Vuoden Kylä 2022 -kilpailuun. Päivitettiin vuoden 2021 hakemus ja
yhdistyksen sekä laajemminkin kylän toimintaa esittelevä Powerpoint -esitys. Kilpailun tuomareille
esittäydyttiin Akunsaaren Laavulla 1.4.2022. Maakunnallisessa kyläpäivässä Vuorenmaan seuratalolla
palkittiin vuoden kylänä Kellahti. Korkeakoski palkittiin kunniakirjalla yleisön suosikkikylänä.
Perjantaina 10.6.2022 järjestettiin laavun parkkipaikalla Loimankoski -hankkeen päätöstilaisuus
sponsoreille. Tilaisuudessa oli läsnä 76 henkeä, hankkeen tukijoita, talkoolaisia ja
yhteistyökumppaneita. Yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Kuisma juonsi tilaisuuden. Tukikoille ja
yhteistyökumppaneille annettiin yhdistyksen logolla varustettu keramiikkalautanen. Heillä oli
mahdollisuus pitää lyhyt puhe. Tapahtuman musiikista vastasi Ilpo Murtojärvi Saana -tyttärineen.
Osallistuttiin Avoimet Kylät -tapahtumaan 11.6.2022. Tilaisuudessa oli kahviopalvelut. Ohjelmassa
oli Suittion pihakirppis ja onkikisa. Teatterimatka tehtiin 27.11.2022 Tampereen komediateatteriin
näytökseen ”Saikkua, kiitos!”. Matkaan lähti linja-autolastillinen jäseniä ja muita kiinnostuneita.
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2022 pidettiin laavulla jo perinteeksi muodostuva vapaamuotoinen tilaisuus.
Pakkassäässä järjestetty tilaisuus keräsi 40 osallistujaa. 18.11.2022 päätettiin selvittää mahdollisuutta
saada Korkeakoskelle kierrätyspiste sisältäen paperi-, nestepakkauskartonki-, metalli, - lasi, - ja
muovinkeräystoiminnot. Syksyllä haettiin myös Vuoden Kyläteko -palkintoa. Palkituksi tuli kylien
yhteishanke defibrillaattoreiden hankkimiseksi.
Yhdistyksen viestinnässä ja tiedotuksessa käytössä ovat yhdistyksen kotisivut, Facebook ja sähkö- ja
kuriiripostitiedotteet. Lauttakylä -lehti ja Alueviesti ovat toimintavuodenkin aikana tehneet juttuja
yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin maanantaina 23.5.2022 klo 19.00 Laavulla Akunsaaressa. Kokous
valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kuisman. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Pertti
Kuisma, Juha Turto, Kari Turto ja Arto Viitanen. Pertti Kuisma, Juha Turto, Kari Turto ja Arto Viitanen
valittiin edelleen hallitukseen. Kalle Pelli ei ollut käytettävissä jatkokaudelle. Hänen tilalleen valittiin
Minna Ritakallio. Toiminnantarkastajiksi valittiin Pauli Kurunmäki ja Harri Wihlman, varalle Mikko
Hurri. Päätettiin vuoden 2022 varsinaiseksi (talouskohtaiseksi) jäsenmaksuksi ja
kannattajajäsenmaksuksi 20 €/vuosi sekä yritysjäsenmaksuksi 50 €/vuosi.

Hallitus
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 22.6.2022 valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Kirsi
Heino, sihteeriksi Jussi Huhtala ja ulkopuoliseksi rahastonhoitajaksi Päivi Yli-Mattila, joka hoitaa
yhdistyksen kirjanpidon.
Hallituksen kokouksia on ollut toimintavuoden aikana 7. Alkuvuonna yhä jatkuneen koronatilanteen
takia pidettiin myös etäkokouksia Teams -yhteydellä.

Jäsenet
Jäsenten lukumäärä on vuoden lopussa 99. Näistä varsinaisia jäseniä 94, kolme yritysjäsentä, yksi
kannattajajäsen sekä kunniajäsen.


Tilivuoden päättymisen jälkeen on ollut jo paljon olennaisia tapahtumia. Katuvalo- ja
valokuituhankkeseen sisältyvän teletilan rakentaminen on edennyt talkoovoimin. Tilan ulkoseinälle
on asennettu defibrillaattori. 8.3.2023 osallistuttiin yhdistyksen jäsenille ja muillekin kyläläisille
suunnattuun sydäniskurikoulutukseen. Yhdistys on saanut Kesäduuni op:n piikkiin -tukea nuoren
työllistämiseen. 17.6.2023 on päätetty järjestää pyöräilytapahtuma. Laavun parkkipaikalla tullaan
pitämään kesäkioskia. Huittisten kaupunki ei ole varannut katuvalohankkeen päätökseen saamiseen
tarvittavia varoja vuodelle 2023. Lupaehtojen mukaan hankkeen on oltava valmis vuoden 2024
loppuun mennessä. Katuvalotöiden jatkamista on pyritty kiirehtimään. Päätettiin osallistua Avoimet
kylät -päivään 10.6.2023. Kylän uusi kesäkioski on avoinna tapahtuman ajan. 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Korkeakoski tutuksi pyöräillen- tapahtuma

Korkeakosken koulun muistelua